אבחון דידקטי מהו?

 

אבחון דידקטי מתמקד בבדיקת כישורי הלמידה בתחום מיומנויות היסוד.
מטרת האבחון הנה לבחון קיום של לקות למידה על רקע קושי במנגנוני הבסיס של הלמידה.
קיימת התייחסות ליכולות וההישגים בתחומי השפה הכתובה והחשבון, על פי נורמות הגיל.
לקות למידה מתאפיינת בפערים משמעותיים בין יכולות לבין הישגים לימודיים וגם פערים בין התפקודים השונים של התפיסה.
הייחודיות של האבחון הדידקטי הנה במתן המלצות מפורטות לנושא הלמידה כמו: הוראה מתקנת, התאמות ללמידה בכתה, אסטרטגיות התמודדות להורים. בנוסף, האבחון ממליץ על התאמות בדרכי הבחנות(הקלות), הכוללות: הקראת שאלון, הארכת זמן הבחינה, התעלמות משגיאות כתיב והתאמות באנגלית ומתמטיקה.
לעיתים נדרשת השלמת אבחון הדידקטי על-ידי אבחון פסיכולוגי. למכון קשר עם פסיכולוגים היכולים לספק שרות זה.
האבחון בעיני, הנו מסע של גילוי משותף של הנבחן, ההורים והמאבחן.
ניתן לדמות זאת למחקר קטן על דרכי החשיבה, ההתמודדות וסגנונות הלמידה של הנבחן.
האבחון נעשה באווירה נינוחה, ובאמצעות כלים ידידותיים.
הגישה שלי היא שהנבחן ייצא מהמפגש עם הכרות עמוקה ושונה לגבי כוחותיו לצד קשייו.
לאחר סיכום הממצאים מתקיימת שיחה של מסירת הממצאים וההמלצות. מהשיחה הזאת, ההורים יוצאים למסע משלהם עם המידע שקיבלו.
פעמים רבות מתקיימת שיחה נוספת עם הנבחן או/ו עם מוריו, על פי הצרכים ועל-פי בקשת ההורים.

הערה – הדברים מוצגים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

הורדת שאלון למורה


כל הזכויות שמורות לרותי ספיר, מכון ספיר 2011

האתר הוקם על ידי אולגה צ'ונטונוב